HelpMeFind Roses, Clematis and Peonies
Roses, Clematis and Peonies
and everything gardening related.
Member
Profile
PhotosFavoritesCommentsJournalCuttings 
maika
 
SUBJECTMEMBER FILTERLIST ORDER
  • All / Any
  • Plant specific
  • Journal entries for public
  • Journal entries for friends
  • Newest first
  • Oldest first
List customization using the above LIST OPTIONS feature is an advanced feature available to premium-membership members and sponsor listings.
29 JUN 15
Public
2015

Recieved 24/01/2015: 534k, ship 20k
Ngâm B1, trồng và tưới nước B1 đã ngâm, hình như hơi quá liều, thân đen thâm thâm
Lên chồi rất nhanh, chưa đến 1 tuần
14/2: có 4 nụ, nở rất đẹp
08/03: chuyển ra bồn hoa trước cổng, đứt rễ nhiều
03/04: Có khoảng 6-7 nụ, nhưng cắt hết do sắp đi chơi, ko ai canh, sợ bị vặt
02/05: ko bị lây trĩ nhưng đứng hình
02/06: Mọc nhiều chồi
30/6: Rất thích, pt nhanh, hơn chục nụ, cắt cắm rất đẹp
© 2024 HelpMeFind.com